Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 1 - 8 2018-12-19

Dağcılık Antrenörlerinin Kaygı Düzeyleri İncelemesi

Nevzat Tezer [1]


Bu çalışmada, Spielberger Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılarak dağcılık sporu ile aktif olarak ilgilenen antrenörler üzerinde test yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri oluşturmaktadır. Toplamda 246 antrenör içinden sadece 80 antrenör örneklem grubumuzu oluşturmuştur. Çalışma grubuna, sadece Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörlerinin kullanmış oldukları sosyal medya üzerinden e-posta yolu ile ulaşılmıştır.

Çalışma sonucunda, cinsiyet ve yaş farklılıkları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Antrenörlük kademesi değişkenine göre yapılan değerlendirmede bulunan anlamlı fark p<0,001 düzeyindedir. Bu fark, dağcılık sporunda uzun yıllar geçiren antrenörlerde belirgin bir kaygı düzeyinin olması, dağcılık sporunun doğası gereği riskli durumların çokluğu ve bu sporda edinilen tecrübelerin farklı olmasından kaynaklanabileceği şeklinde yorumlanmıştır.

Verilerin çözümlenmesi SPSS 18,0 paket programında yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklere ait aritmetik ortalama (X), standart sapma (SS), frekans (N) ve yüzde (%) değerleri alındıktan sonra homojenlik testi yapılmış ve normal dağılım bulunmuştur. Verilerin normal dağılım göstermiş olmasından dolayı parametrik testlerden t-test ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi p<0,05’dir.

Dağcılık, Antrenör, Kaygı
 • Akandere, M. (1997). “Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Aşçı, H. (1995). Bayan Hentbolcularda Yarışma Kaygısı, Spor Deneyimi ve Atletik Yeterlilik İlişkisi, Spor Bilimleri Dergisi, Sayı 6, 1995, s.39
 • Aşçı, H., Gökmen, H. (1995). Bayan Hentbolcularda Yarışma kaygısı (İlinois), Başarı, Spor Deneyimi ve Atletik Yeterlilik İlişkisi. Spor Bilimleri Dergi, (6)ı 38.
 • Beidel, D. C.,Turner, S. M., & Dancu, C.V. (1982). Physiological, cognitive and behavioral aspects of social anxiety. Behaviour research and therapy, 23(2), 109-117.
 • Dolaşır, S. (2006). Antrenörlük Etiği ve İlkeleri, Gazi Kitapevi, Baran Ofset: Ankara
 • Gümüş, M. (2002). Profesyonel Futbol Takımlarında Puan Sıralamasına Göre Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Güner, G., Bener, Ö. (2011). Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde aile içi algılama biçimleri. TSA Dergisi, 15(3): 157-171
 • Koptagel, G. (1984). Tıpsal Psikoloji, Beta Basım, Yayım, Dağıtım, İstanbul, s.126
 • Güvendi, B., Türksoy, A., Keskin, N., Altıncı, E., Şahin, S. (2016). Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyleri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7
 • Kırkpınar, İ. (1995). “Anksiyete bozukluklarının etyolojisi” Anksiyete Monografları serisi 2, Hekimler yayın birliği 55-96
 • Leary, M. L. (1983). Social anxiousness: the constructanditsmeasurement. Journal Of Personality Assessment, 47(1), 66-75.
 • Leary, M. R., Kowalski, R. M. (1995). Social anxiety. New York: The Guilford Press.
 • McLean, Peter, D. (2001). Anxiety Disorders in Adults: An Evidence-Based Approach to Psychological treatment. Cary, NC, USA: Oxford University Press.
 • Gündüz, N. (1992).“Bazı Orta Öğretim Kurumlarındaki Sporcu Öğrencilerin Sportif Başarıları ile Kaygı Durumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, İzmir.
 • Özgül, F. (2003). Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinde Durumluluk ve Sürekli Kaygı düzeyleri. Yüksek Lisans. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 5.
 • Özusta, G. (1995). Çocuklar İçinDurumluluk–Sürekli Kaygı Envanterinin Uyarlama Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10, 32-44.
 • Sanders, D. J. (2003). Counselling for Anxiety Problems (Second Edition). London, GBR Sage Publications, Incorporated.
 • Scovel T. (1978). “The Effect of Affect on Foreign Language Learning A Review of theAnxietyResearch”. Language Learning, 28 (1)ı 129-142.
 • Tiryaki, Ş. (2000). Spor psikolojisi, Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5690-5181
Author: Nevzat Tezer
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 19, 2018

Bibtex @research article { dagcilik428464, journal = {Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-6923}, address = {Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 17/10 Kızılay, 06420 – Çankaya / Ankara}, publisher = {Türkiye Dağcılık Federasyonu}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {1 - 8}, doi = {10.36415/dagcilik.428464}, title = {Dağcılık Antrenörlerinin Kaygı Düzeyleri İncelemesi}, key = {cite}, author = {Tezer, Nevzat} }
APA Tezer, N . (2018). Dağcılık Antrenörlerinin Kaygı Düzeyleri İncelemesi. Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi , 1 (1) , 1-8 . DOI: 10.36415/dagcilik.428464
MLA Tezer, N . "Dağcılık Antrenörlerinin Kaygı Düzeyleri İncelemesi". Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi 1 (2018 ): 1-8 <http://dergi.tdf.gov.tr/en/issue/41238/428464>
Chicago Tezer, N . "Dağcılık Antrenörlerinin Kaygı Düzeyleri İncelemesi". Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi 1 (2018 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Dağcılık Antrenörlerinin Kaygı Düzeyleri İncelemesi AU - Nevzat Tezer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.36415/dagcilik.428464 DO - 10.36415/dagcilik.428464 T2 - Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-6923 M3 - doi: 10.36415/dagcilik.428464 UR - https://doi.org/10.36415/dagcilik.428464 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi Dağcılık Antrenörlerinin Kaygı Düzeyleri İncelemesi %A Nevzat Tezer %T Dağcılık Antrenörlerinin Kaygı Düzeyleri İncelemesi %D 2018 %J Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi %P -2667-6923 %V 1 %N 1 %R doi: 10.36415/dagcilik.428464 %U 10.36415/dagcilik.428464
ISNAD Tezer, Nevzat . "Dağcılık Antrenörlerinin Kaygı Düzeyleri İncelemesi". Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi 1 / 1 (December 2018): 1-8 . https://doi.org/10.36415/dagcilik.428464
AMA Tezer N . Dağcılık Antrenörlerinin Kaygı Düzeyleri İncelemesi. UDTD. 2018; 1(1): 1-8.
Vancouver Tezer N . Dağcılık Antrenörlerinin Kaygı Düzeyleri İncelemesi. Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi. 2018; 1(1): 8-1.