Cilt: 5 Sayı: 1, 31.07.2022

Yıl: 2022

Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi (UDTD) dağcılık başta olmak üzere doğa sporları ve doğa sporları ile bağlantılı konular/alanla rile ilgili yapılmış olan araştırmaları yayımlamak ve desteklemek amacıyla kurulmuş bir akademik dergidir. Bununla birlikte, UDTD doğa sporları ile bağlantılı en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, teknik raporları, kitap değerlendirmelerini ve akademik/endüstriyel bakıştan dağcılığı kapsayan çalışmaları yayımlayarak ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Düzenli ve periyodik şekilde yayım yapan UDTD dergisi, seçilen konular ile ilgili özel sayılar da çıkarabilir.

Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi,,

 • Dağcılık
 • Spor Tırmanış
 • Buz Tırmanışı
 • Kaya Tırmanışı
 • Dağ Kayağı
 • Dağ Koşusu
 • Kanyoning

gibi temel alanlar başta olmak üzere

 • Doğa ve Doğa Koruma
 • Çevre ve Çevre Koruma
 • Sporcu Sağlığı
 • Dağ Güvenliği
 • Dağ Tıbbı
 • Dağ Psikolojisi
 • Dağ Doğası
 • Takım Çalışması
 • Sürdürülebilirlik
 • Beden Eğitimi ve Spor
 • Rekreasyon
 • Antrenman Bilgisi

gibi alanlarda bilimsel araştırmayla hazırlanmış ve alana katkı sağlayacak her türlü araştırmayı/çalışmayı yayımlamayı planlamaktadır.

1. IJMC Türkçe ve İngilizce çalışmalar yayımlamaktadır.

2. Hazırlanan metinler; iki yana yaslanmış, paragraf başlarında girinti yapmadan, Word ortamında “cambria” formatında, 10 punto büyüklüğünde ve 1,0 satır aralıklı yazılmalıdır. Yeni başlanan paragraflar ile bir önceki paragraf arasında önce 6nk sonra 3nk satır aralığı olmalıdır. Tam metin toplam sayfa sayısı 12 sayfayı geçmemelidir.

3. Çalışma sayfaları A4 kağıt boyutunda ve üst 4 cm, alt 4 cm, sol 4 cm, sağ 3,5 cm olacak şekilde kenar boşlukları bırakılmalıdır. 

img1.PNG

4. Öz bölümünde çalışma ile ilgili kısa bilgilere ve temel bulgulara yer verilmelidir. Bu bölüm iki tarafa dayalı, italik ve 10 pt ile yazılmalı ve ayrıca 150 kelimeyi geçmemelidir. Bunun yanında anahtar kelimelerin sayısı ise 3-5 arasında olmalıdır.

5. Çalışmalar derginin web adresinden (http://dergi.tdf.gov.tr) online olarak gönderilmelidir. Basılı ya da CD içerisinde veya posta, faks vb. yollarla gönderilen yazılar kabul edilmemektedir.

6. Makalenin ana başlığı, Türkçe çalışmalarda sırasıyla Türkçe ve İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde ise İngilizce olarak yazılmalı ve 12 punto büyüklüğünde ortalanmış olarak ayarlanmalıdır. Ana başlıktan önce 6nk sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır.

7. Makalede yer alan birincil başlıkların ilk harfleri büyük olacak şekilde sola dayalı ve numara verilerek 10 punto ile kalın yazılmalıdır. Alt başlıklar ise aynı şekilde 10 punto ile kalın yazılmalıdır. Bütün başlıklarda ve alt başlıklarda lacivert renk kullanılmalıdır.

8. Tablo başlığı tablonun üstünde şekil başlığı şeklin altında yer almalıdır. Tablo başlığı ve şekil başlığından önce 2 nk sonra 3 nk boşluk bırakılmalı ve sola dayalı olarak sadece "tablo" ve "şekil" yazısı kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo, şekil ve denklem başlıklarındaki kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlık ve içerik “cambria” formatında, 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Çalışma içinde yer alan tablo, şekil ve denklemler alıntı yapılmış ise kaynakları belirtilmelidir.  Kaynaklardan önce 2 nk sonra 3 nk boşluk bırakılmalıdır. Tablo ve şekiller tek sütuna (burada ki sütun ifadesi makale yazımındakini ifade etmektedir) sığmayacak büyüklükte ise iki sütunu da kapsayacak şekilde verilmelidir. İki sütunu da kapsayan şekil ve tablolara sayfanın en üstünde veya en altında verilmelidir. Toplam şekil ve tablo sayısı 10 adeti geçmemelidir. 

9. Makale içerisinde ondalık kesirler virgül ile sayılar ise nokta ile ayrılmalıdır. 

    Örnek: 

    Ortalama yaş: 28,624 

    Katılımcı sayısı: 1.044 kişi

10. Çalışmaya sayfa numaraları, alt bilgi ve üst bilgi eklenmemelidir. Bu düzenlemeler dergi yönetimi tarafından yapılacaktır.

11. Yazarlar çalışmalarını dergimize göndererek çalışmalarına ait telif hakkını dergiye devrettiklerini kabul etmiş sayılırlar. Bir çalışmanın aynı anda iki yere birden değerlendirme amaçlı gönderilmesi akademik etik çerçevesinde uygun değildir.

12. Çalışmaların orijinal olması, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kongre ve sempozyum bildirileri bir kitapçıkta yayınlanmış ise, bu durumda, telif hakkı ilk yayınlanan yere devredilmemiş olması kaydı ile, IJMC tarafından yayınlanır. Bu tip bildirilerin daha önce yayınlandığı yer ile ilgili dergi editörlüğüne bilgi verilmelidir

13. Kaynaklar APA 6.0 formatında gösterilmelidir.

Makale Tipleri

1. Editörden (ED)

Dergi politikalarının belirlenmesinde, araştırma stratejilerine yön verilmesinde,  araştırmacı ve yazarlara duyurular yapılmasında editör tarafından hazırlanan makaledir.

2. Editöre Mektup (LE)

Daha önceden yazılmış yayınlanmış bir makale ile ilgili yorum, eleştiri ve katkı yapmak amacıyla objektif kriterlere dayalı olmak üzere editöre yazılan kısa     makaledir. Editöre mektup, IJMC’de yayınlanmış olan makaleler hakkında geri bildirimlerin paylaşılmasına imkan vermek amacıyla kullanılmaktadır.

Başlık, Yazar, Mektup, Kaynaklar

(En fazla 500 kelime)

3. Hatalar (ER)

Daha önce IJMC’de yayınlanmış olan makaleler hakkındaki yapılan düzeltme, hata veya geri çekme konularının duyurulması için yapılan bildiridir. 

4. Araştırma (AR)

Belirli bir konudaki literatür taraması temeline dayanılarak geliştirilen araştırma modeli kapsamında belirli metodolojiler kullanılarak elde edilen verilerin analizi ile ulaşılan bulguları ve bu bulguların literatür ile tartışılmasıyla elde edilen sonuçları içeren orjinal araştırma makalesidir.

(En fazla 5000 kelime)

5. Derleme (RE)

Daha önceden başka yazarlar ve/veya kurumlar tarafından yapılmış araştırmaların ve bilgilerinin özetlenerek derlendiği araştırmaya ait makaledir.

(Orjinal araştırma makalesi olarak kabul edilmez.)

Başlık, Yazar, Özet, Giriş, Literatür Taraması, Sonuç, Kaynaklar

(En fazla 5000 kelime)

6. Rapor (RP)

    6.1. Görüşme (RP)

    Dağcılık/Tırmanış  ilgilendiren özel bir konuda tecrübe ve bilgileri ile tanınmış duayen bir uzmanın önceden belirlenmiş bir konu hakkında bilgisine başvurulması amacıyla, yapılandırılmış görüşme yöntemlerinin kullanıldığı kısa araştırmaya ait makaledir.

    (Editör tarafından organize edilir.)

    Başlık, Yazar, Özet, Görüşülen kişinin kısa özgeçmişi, Metodoloji, Sorular ve görüşler, Sonuç, Görüşme İzin Belgesi

    (En fazla 3000 kelime)

    6.2 Olay İncelemesi (RP)

    Dağcılık/Tırmanış  ilgilendiren bir araştırma sırasında tespit edilen bir sorunu göz önüne sermek, bu sorun ile ilgili çözüm önerisinde bulunmak, çözüm ile ilgili yöntem geliştirmek amacıyla hazırlanan kısa araştırmaya ait makaledir. 

    Başlık, Yazar, Özet, Olay-Olgu, Sorun ve Çözüm önerileri, Sonuç, Kaynaklar, Yayın İzin Belgesi

    (En fazla 2000 kelime)

    6.3. Teknik Rapor (RP)

    Dağcılık/Tırmanış ilgilendiren konularda kısıtlı sayıdaki literatürün referans alındığı ve ilgili konu ile ilgili elde edilen veriler üzerinde yapılan analiz sonuçlarını içeren kısa araştırmaya ait makaledir. Özellikle endüstriyel araştırmaların sonuç raporları, akademik eğitim sırasında gerçekleştirilen dönem araştırmalarına ait sonuç raporları vb. çalışmaları kapsamaktadır.

    Başlık, Yazar, Özet, Giriş, Metodoloji, Sonuç, Kaynaklar

    (En fazla 2000 kelime)

7. Kitap İncelemesi (BK)

Yeni basılan ve dağcılık/tırmanış ilgilendiren bir kitabın davet edilecek bir hakem marifetiyle belirli bir metodolojiye uygun olarak değerlendirildiği bir makaledir.

(En fazla 1000 kelime)

8. Akademik Bakış

Akademik olarak bilgi ve tecrübeleri ile tanınmış duayen bir akademisyenin, dağcılık/tırmanış bilimi alanındaki katkılarını paylaşabileceği, genç akademisyenlere ve araştırmacılara yön verebileceği, dağcılık/tırmanış endüstrisinin ihtiyaçları için çözümler önerebileceği derleme veya düz yazı metni niteliğindeki makaledir.

(Editör tarafından davet edilir.)

9. Endüstriyel Bakış

Dağcılık/tırmanış endüstrisini ilgilendiren ve kendi alanı ile ilgili bilgi ve tecrübelerinin sektör tarafından bilinmesinde faydalı olacağı kanaati oluşmuş bir uzmanın belirlenen yazı formatına uygun bir şekilde davetli olarak hazırladığı makaledir.

(Editör tarafından davet edilir.)

Başlık, Yazar, Özet, Konu hakkındaki öngörüsü, Sonuç

(En fazla 5000 kelime)

10. Toplantı Sonrası

Dağcılık/tırmanış ilgilendiren konularda düzenlenmiş olan çalıştay, konferans, sempozyum, kongre vb. bilimsel toplantıların ardından elde edilen bilgilerin, kongre sonuç raporlarının ve izlenimlerin aktarılabilmesi amacıyla yazılan makaledir.

(En fazla 500 kelime)

IJMC YAYIN ETİĞİ VE AYKIRI EYLEM BEYANI

International Journal of Mountaineering and Climbing, bilimsel araştırma ile ilgili olarak yayımlanan bağımsız bir yayındır ve yayın politikasını editör belirlemektedir. Bu bildirge dergi imtiyaz sahibi, editör, hakemler ve yazarların etik davranışlarını içermektedir. IJMC’in etik beyanı, COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors esaslarına dayanmaktadır ve bu kaynaklar www.publicationethics.org web adresinde ücretsiz olarak paylaşılmaktadır.


A. DERGİ İMTİYAZ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

1. Editoryal Bağımsızlık

IJMC, herhangi bir kimse veya ticari ortaklarının etkisi olmadan editoryal kararların bağımsızlığının sağlanmasını taahhüt etmektedir.

2. Fikri Mülkiyet ve Telif Hakkı

IJMC, dergide yayımlanan makalelerin mülkiyet ve telif haklarını korur ve her makalenin yayımlanmış versiyonunun kaydını sağlamaktadır. IJMC, yayımlanmış her makalenin bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlamaktadır.

3. Bilimsel Suistimal

IJMC, hileli yayın veya yayıncı intihali ile ilgili olarak daima uygun tedbirleri almaktadır.


B. EDİTÖRÜN SORUMLULUKLARI

1. Yayın ve Sorumluluk Kararı

IJMC editörü, dergideki her şeyi kontrol altında tutmaktadır ve okuyucuların ile yazarların ihtiyaçlarına cevap vermek için çaba göstermektedir. Editör ayrıca, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin dergide yayınlanacağının ve hangilerinin onur kırıcı yayın, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yasal gerekliliklere tabi politikalarla karar verilmesinden sorumludur. Editör, yayın kararı verilirken hakemler ile müzakere edebilir. Editör, içerik ve genel olarak yayın kalitesinden sorumludur. Editör adil ve uygun bir hakem süreci sağlamalıdır.

2. Tarafsızlık

Dergiye gönderilen makaleler daima, herhangi bir önyargı olmaksızın değerlendirilmektedir.

3. Gizlilik

Dergiye gönderilen bir makale ile ilgili herhangi bir bilgi, editör tarafından yayın kurulu, hakemler ve dergi sahibi dışında herhangi bir kimseye ifşa edilmemelidir.

4. Çıkar Çatışmaları ve İfşa Etme

IJMC editörü yazarlar, hakemler ve editörler gibi taraflar arasındaki herhangi çıkar çatışmalarına izin vermez. Dergiye gönderilen bir makaledeki yayınlanmamış materyaller, yazarın sarih bir yazılı onayı olmadan herhangi biri tarafından kullanılmamalıdır.


C. HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI

1. Değerlendirme

Hakemler yazarların kökeni, cinsiyeti, cinsel eğilimi veya siyasal felsefesine bakılmaksızın eserleri değerlendirmektedirler. Hakemler ayrıca, dergiye gönderilen metinlerin değerlendirilmesi için adil bir kör hakemlik süreci sağlamaktadırlar.

2. Gizlilik

Dergiye gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgiler gizli tutulmaktadır. Hakemler, editör tarafından yetkilendirilmiş olanlar dışında başkaları müzakere etmemelidir.

3. İfşa Etme ve Çıkar Çatışması

Hakemlerin; yazarlar, fon sağlayıcılar, editörler vb. gibi taraflar ile menfaat çatışması bulunmamaktadır.

4. Editöre Destek

Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım ederler ve ayrıca metinlerin iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmektedirler.

5. Tarafsızlık

Objektif bir karar değerlendirmesi, daima hakemler tarafından yapılmaktadır. Hakemler, uygun destekleyici iddialarla, açık bir şekilde görüşlerini ifade etmektedirler.

6. Kaynakların Referansı

Hakemler ayrıca, kendi bilgileri dahilindeki yayınlanmış diğer herhangi bir makale ile dergiye gönderilen metin arasında herhangi önemli bir benzerlik veya örtüşme ile ilgili olarak editörü bilgilendirmelidir.


D. YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

1. Bildirme Standartları

Dergiye gönderilen bir metin özgün olmalıdır ve yazarlar, metnin daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmasını sağlamalıdırlar. Araştırmanın verileri, makalede tam olarak belirtilmelidir. Dergiye gönderilen bir metin, başkalarının çalışmayı türetmesine izin vermek üzere yeterli detay ve referansları içermelidir.

2. Özgünlük

Çalışmalarını dergiye göndermek isteyen yazarlar, çalışmalarının tamamen özgün olmasını sağlamalıdır ve literatürden elde edilen kelimeler ile cümleler uygun bir şekilde alıntılanmalıdır.

3. Birden Fazla Yerde Yayın

Yazarlar, aynı çalışmayı herhangi bir başka dergide yayınlanmak üzere göndermemelidirler. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eş zamanlı gönderilmesi etik olmayan bir davranış teşkil etmektedir ve kabul edilemez.

4. Kaynakların Referansı

Başkalarının çalışmalarıyla ilgili olarak uygun referanslar verilmelidir. Yazarlar, çalışmalarının belirlenmesinde etkili olmuş yayınlara referans vermelidirler. Çalışma sürecinde kullanılan kaynakların tümü belirtilmelidir.

5. Makale Yazarlığı

Makale yazarlığı, çalışmaya kayda değer katkıda bulunan kişilerle sınırlı olmalıdır. Araştırma sürecine katılan başkaları var ise, bu kişiler katkıda bulunanlar olanlar listelenmelidir. Yazarlık ayrıca, derginin editörü ile iletişim halinde olan yazışmadan sorumlu olan bir yazar içermelidir. Yazışmadan sorumlu yazar, tüm yardımcı yazarların makaleye dahil olmasını sağlamalıdır.

6. İfşa Etme ve Çıkar Çatışmaları

Finansal destek ile ilgili tüm kaynaklar açıklanmalıdır. Tüm yazarlar, çalışmalarının oluşturulması sürecinde yer alan çıkar çatışmasını ortaya koymalıdırlar.

7. Yayınlanmış Çalışmalardaki Temel Hatalar

Yazarlar göndermiş oldukları çalışmalarında dikkat çekici bir hata bulduklarında, bu hata ile ilgili olarak derhal dergiyi bilgilendirmek zorundadırlar. Yazarların, hataların düzeltilmesini sağlamak üzere editör ile birlikte çalışma yükümlülükleri vardır.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yılda 2 kez yayımlanan Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış dergimiz hakemli olup yayın sahipleri ve ve/veya okuyuculardan ücret talep etmemektedir.