Research Article
BibTex RIS Cite

11-14 YAŞ PERFORMANS TENİS SPORCULARININ FMS SONUÇLARININ SÜRAT, ÇEVİKLİK, PATLAYICI KUVVET (GÜÇ) VE ESNEKLİK İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2021, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 12, 07.09.2021
https://doi.org/10.36415/dagcilik.944484

Abstract

Bu araştırmada 11-14 yaş performans tenis sporcularının Fonksiyonel Hareket Analizi (FMS) sonuçlarının sürat, çeviklik, patlayıcı kuvvet (güç) ve esneklik ile karşılaştırılması amacıyla İstanbul’da 11-14 yaş grubundaki 22 (yirmi iki) performans tenis sporcuları gönüllüsü ile çalışılmıştır. FMS kapsamında; derin çömelme, yüksek adımlama, çapraz adımlama, omuz hareketliliği, aktif düz bacak kaldırma, gövde ve rotary stabilitesi testleri uygulanmıştır. FMS testiyle elde edilen skorların toplamıyla katılımcılara esneklik, durarak uzun atlama, 10 m ve 20 m sürat testleri ve t-drill (çeviklik) testi uygulanarak elde edilen verilerin, FMS skorlarına etkisi incelenmiştir.
Çalışmanın istatistiksel analizleri SPSS 22.0 programı ile yapılmıştır. Deneklerin tanımlayıcı istatistikleri olarak minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Shapiro-Wilk ve Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda grup verilerinin normal dağılım göstermediği bulunmuştur. Egzersiz yapan grupların FMS ortalamalarının farkını değerlendirmek için Anova varyans analizi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda; 11-14 yaş grubu performans tenis sporcularının FMS testinin, çeviklik, patlayıcı kuvvet, esneklik ve süratlere olumlu yönde bir etkisi olduğu bulunmuştur.

References

 • Bayrakçı, V. (1997). Profesyonel Hentbol, Basketbol ve Voleybol Sporcularının Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bompa, T.O. (2011). Antrenman kuramı ve yöntemi. İknur Keskin, Burcu Tuner, Hatice Küçükgöz, Tanju Bağırgan (Çev.). Ankara. Spor Yayınevi ve Kitabevi.
 • Dinç E. (2015) Profesyonelliğe Aday Sporcularda Özel Egzersiz Planlamasının Total Fms Skorlarına ve Yaralanmalardan Korunmaya Etkisi, Doktora Tezi, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği, İstanbul.
 • Di Cagno, A., Battaglia, C., Giombini, A., Piazza, M. ve diğ. (2013). Time of Day Effects on Motor Coordination and Reactive Strength in Elite Athletes and Untrained Adolescents. Journal of Sports Science Medicine. 12 (1), 182.
 • Gutin, B., Manos, T. and Strong, W. (1992). Defining Health And Fitness: First Step Toward Establishing Children. Fitness Standarts, Research Quarterly For Exercise and Sport. 63(2), 128-132.
 • Günay, M., Cicilioğlu, İ. ve Tamer, K. (2010). Spor fizyolojisi ve performans ölçümü. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Konter, E. (2013). İnsan neden oynar? İzmir: Bassaray Matbaası.
 • Mengütay, S. (2005). Çocuklarda hareket gelişimi ve spor. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Muratlı, S. (1997). Çocuk ve spor. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Özen, G. (2014). 8-10 Yaş Çocuklarda Doğum Ağırlığının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisi.Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi-İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Malatya . Pangrazi R.P. ve Corbin C.B. (2002). Çocuk ve ergenlerde fiziksel uygunluğu etkileyen faktörler, fiziksel aktivitenin sağlığa yararları ve çocuklarda zindeliği. Fitnessgram. Dallas. TX: The Cooper Enstitüsü.
 • Şahin, M. (2006). Beden eğitimi ve spor sözlüğü. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Zorba, E. (1999). Herkes için spor ve fiziksel uygunluk. Ankara: Gsgm Eğitim Dairesi Yayınları.
Year 2021, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 12, 07.09.2021
https://doi.org/10.36415/dagcilik.944484

Abstract

References

 • Bayrakçı, V. (1997). Profesyonel Hentbol, Basketbol ve Voleybol Sporcularının Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bompa, T.O. (2011). Antrenman kuramı ve yöntemi. İknur Keskin, Burcu Tuner, Hatice Küçükgöz, Tanju Bağırgan (Çev.). Ankara. Spor Yayınevi ve Kitabevi.
 • Dinç E. (2015) Profesyonelliğe Aday Sporcularda Özel Egzersiz Planlamasının Total Fms Skorlarına ve Yaralanmalardan Korunmaya Etkisi, Doktora Tezi, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği, İstanbul.
 • Di Cagno, A., Battaglia, C., Giombini, A., Piazza, M. ve diğ. (2013). Time of Day Effects on Motor Coordination and Reactive Strength in Elite Athletes and Untrained Adolescents. Journal of Sports Science Medicine. 12 (1), 182.
 • Gutin, B., Manos, T. and Strong, W. (1992). Defining Health And Fitness: First Step Toward Establishing Children. Fitness Standarts, Research Quarterly For Exercise and Sport. 63(2), 128-132.
 • Günay, M., Cicilioğlu, İ. ve Tamer, K. (2010). Spor fizyolojisi ve performans ölçümü. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Konter, E. (2013). İnsan neden oynar? İzmir: Bassaray Matbaası.
 • Mengütay, S. (2005). Çocuklarda hareket gelişimi ve spor. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Muratlı, S. (1997). Çocuk ve spor. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Özen, G. (2014). 8-10 Yaş Çocuklarda Doğum Ağırlığının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisi.Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi-İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Malatya . Pangrazi R.P. ve Corbin C.B. (2002). Çocuk ve ergenlerde fiziksel uygunluğu etkileyen faktörler, fiziksel aktivitenin sağlığa yararları ve çocuklarda zindeliği. Fitnessgram. Dallas. TX: The Cooper Enstitüsü.
 • Şahin, M. (2006). Beden eğitimi ve spor sözlüğü. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Zorba, E. (1999). Herkes için spor ve fiziksel uygunluk. Ankara: Gsgm Eğitim Dairesi Yayınları.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Medicine
Journal Section Articles
Authors

Bülent Duran 0000-0001-7573-0719

Publication Date September 7, 2021
Submission Date May 29, 2021
Acceptance Date August 30, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Duran, B. (2021). 11-14 YAŞ PERFORMANS TENİS SPORCULARININ FMS SONUÇLARININ SÜRAT, ÇEVİKLİK, PATLAYICI KUVVET (GÜÇ) VE ESNEKLİK İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Uluslararası Dağcılık Ve Tırmanış Dergisi, 4(1), 1-12. https://doi.org/10.36415/dagcilik.944484