Research Article
BibTex RIS Cite

Aladağlar Milli Parkı Doğal Kaya Tırmanma Duvarları: Cımbar Boğazı (Çamardı/Niğde, Güney Türkiye)

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 7, 30.07.2023
https://doi.org/10.36415/dagcilik.1307934

Abstract

Dağcılık sporunun en önemli alanlarından biri de doğal kaya tırmanışlarıdır. Kaya tırmanışlarında teknik donanım ve eğitimin yanı sıra, tırmanış yapılacak kaya ortamı da çok önemlidir. Çünkü tırmanış güvenliği açısından kayaların litolojik özellikleri, katmanlanma durumu, çatlak ve kırık sistemlerinin varlığı büyük önem taşır. Özellikle kaya tırmanma eğitimi için seçilen ortamlardaki kayalar sağlam, sert ve dayanıklı olmalıdır. Bu tür eğitimlerin verildiği ortamlardaki gevşek ve kırılgan kayalar hem tırmanma ekipmanının zarar görmesine ve hem de kaya düşmesine neden olabileceği için her zaman risklidir. Cımbar Boğazı kaya tırmanma duvarının litolojik ve yapısal özellikleri, duvarın eğimi ve yüksekliği dikkate alındığında eğitim için güvenli bir doğal kaya duvarı özelliği taşıdığı görülmektedir.

Supporting Institution

TDF

Project Number

-

Thanks

Bu çalışmanın gerçekleşmesini teşvik eden başta TDF Başkanı Prof.Dr. Ersan Başar ile Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Sercan Erol’a ve TDF Mümtaz Çankaya Dağ Evi yönetimine yaptıkları katkı ve destekler için teşekkür ederim.

References

 • Akkuş, A. (2007). Jeomorfolojiye Giriş, Eğitim Yayınevi, 194 s.
 • Huggett, R.J. (2007). Fundamentals of Geomorphology, Routledge, Taylor&Francis, 458 s., Londra
 • Lutgens, F.K, Tarbuck, E.J., Tasa,D. (2013). Genel Jeoloji :Temel Kavramlar (Çeviri Ed. C. Helvacı), Nobel Yayınevi No: 531, 547 s.
 • Şenel, M. (Ed.),(2002). 1/500.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Adana Paftası, MTA Yayını, Ankara.
 • Tekeli, O. (1981). Toroslarda, Aladağların Yapısal Evrimi, TJK Bülteni, C. 23, s.11-14.
 • Yetiş, C. (1987). Çamardi (Niğde) alanındaki Oligosen-Miyosen yaşlı akarsu göl çökellerinin fasiyes ve ortamsal nitelikleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, C.30, s.1-8.
Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 7, 30.07.2023
https://doi.org/10.36415/dagcilik.1307934

Abstract

Project Number

-

References

 • Akkuş, A. (2007). Jeomorfolojiye Giriş, Eğitim Yayınevi, 194 s.
 • Huggett, R.J. (2007). Fundamentals of Geomorphology, Routledge, Taylor&Francis, 458 s., Londra
 • Lutgens, F.K, Tarbuck, E.J., Tasa,D. (2013). Genel Jeoloji :Temel Kavramlar (Çeviri Ed. C. Helvacı), Nobel Yayınevi No: 531, 547 s.
 • Şenel, M. (Ed.),(2002). 1/500.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Adana Paftası, MTA Yayını, Ankara.
 • Tekeli, O. (1981). Toroslarda, Aladağların Yapısal Evrimi, TJK Bülteni, C. 23, s.11-14.
 • Yetiş, C. (1987). Çamardi (Niğde) alanındaki Oligosen-Miyosen yaşlı akarsu göl çökellerinin fasiyes ve ortamsal nitelikleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, C.30, s.1-8.
There are 6 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Regional Geography
Journal Section Articles
Authors

Sadettin Korkmaz 0000-0002-8495-5028

Project Number -
Publication Date July 30, 2023
Submission Date May 31, 2023
Acceptance Date June 13, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Korkmaz, S. (2023). Aladağlar Milli Parkı Doğal Kaya Tırmanma Duvarları: Cımbar Boğazı (Çamardı/Niğde, Güney Türkiye). Uluslararası Dağcılık Ve Tırmanış Dergisi, 6(1), 1-7. https://doi.org/10.36415/dagcilik.1307934