Research Article
BibTex RIS Cite

Doğal Kaya Tırmanma Duvarları : Jeolojik ve Petrografik Açıdan Bir Değerlendirme

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 52 - 59, 31.12.2023
https://doi.org/10.36415/dagcilik.1387637

Abstract

Doğal kaya tırmanma duvarları adrenali yüksek olan ve dağcılık sporunda kullanılan en önemli yapılardan biridir. Tırmanma duvarının özelliği hem sporcular ve hem de kullanılan ekipman için büyük önem taşır. Tırmanma duvarının eğimi ve yüksekliği, kayaların cinsi ve ayrışma durumu, katmanlanma durumu ve katman eğimi, çatlak ve kırık sistemleri ile kaya düşmesi gibi faktörler tırmanma duvarı açısından önem taşıyan başlıca özelliklerdir. Doğada yüzeyleyen sert ve sağlam olan birçok magmatik ve sedimanter kayadan doğal tırmanma duvarları oluşabilir. Duvar yeri seçiminde duvarın özelliği kadar kamp ortamının doğal afetlere karşı güvenli ve kolay ulaşılabilir olması gerekir

References

 • Buchner, K. & Grapes, R. (2011). Metamorphic Rocks, Petrogenesis of Metamorphic Rocks. Springer. Pp.21–56.
 • Huggett, R.J. (2007). Fundamentals of Geomorphology, Routledge, Taylor&Francis, 458 s., Londra.
 • Lutgens, F.K., Tarbuck, E.J., Tasa, D. (2013). Genel Jeoloji: Temel Kavramlar (Çeviri Ed. C. Helvacı), Nobel Yayınevi No: 531, 547 s.
 • Philpotts, A.R.; Ague, J.J. (2009). Principles of igneous and metamorphic petrology (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. pp. 356–361.
 • Prothero, D.R.; Schwab, F. (2004). Sedimentary geology: an introduction to sedimentary rocks and stratigraphy (2nd ed.). New York: Freeman. p. 12.
 • Wilkinson, B H.; McElroy, B.J.; Kesler, S.E.; Peters, S.E.; Rothman, E.D. (2008). Global geologic maps are tectonic speedometers-Rates of rock cycling from area-age frequencies. Geological Society of America Bulletin.
Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 52 - 59, 31.12.2023
https://doi.org/10.36415/dagcilik.1387637

Abstract

References

 • Buchner, K. & Grapes, R. (2011). Metamorphic Rocks, Petrogenesis of Metamorphic Rocks. Springer. Pp.21–56.
 • Huggett, R.J. (2007). Fundamentals of Geomorphology, Routledge, Taylor&Francis, 458 s., Londra.
 • Lutgens, F.K., Tarbuck, E.J., Tasa, D. (2013). Genel Jeoloji: Temel Kavramlar (Çeviri Ed. C. Helvacı), Nobel Yayınevi No: 531, 547 s.
 • Philpotts, A.R.; Ague, J.J. (2009). Principles of igneous and metamorphic petrology (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. pp. 356–361.
 • Prothero, D.R.; Schwab, F. (2004). Sedimentary geology: an introduction to sedimentary rocks and stratigraphy (2nd ed.). New York: Freeman. p. 12.
 • Wilkinson, B H.; McElroy, B.J.; Kesler, S.E.; Peters, S.E.; Rothman, E.D. (2008). Global geologic maps are tectonic speedometers-Rates of rock cycling from area-age frequencies. Geological Society of America Bulletin.
There are 6 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Regional Geography
Journal Section Articles
Authors

Sadettin Korkmaz 0000-0002-8495-5028

Publication Date December 31, 2023
Submission Date November 7, 2023
Acceptance Date December 11, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Korkmaz, S. (2023). Doğal Kaya Tırmanma Duvarları : Jeolojik ve Petrografik Açıdan Bir Değerlendirme. Uluslararası Dağcılık Ve Tırmanış Dergisi, 6(2), 52-59. https://doi.org/10.36415/dagcilik.1387637