Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Editorial Board
Prof. Dr. Ersan BAŞAR Karadeniz Technical University 0000-0002-1458-4102 Türkiye
Spor Bilimleri, Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Oşinografi
Sercan EROL Türkiye
Spor Bilimleri
Doç. Dr. Emrah AYKORA Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi 0000-0003-1225-9231 Türkiye
Spor Bilimleri
Makine Mühendisliği, MEMS ve Mikrosistem Teknolojileri, Kontrol Teorisi ve Uygulamaları, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekatronik, Robotik, Yapay Öğrenme, Yapay Zeka

Türkçe Dil Editörü

Türkçe Eğitimi

İngilizce Dil Editörü


Öğretim Görevlisi Hüseyin Kürşat DURMAZ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK 0000-0001-7788-4308 Türkiye
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatro Kuramı