Editör Kurulu

Editorial Board

Prof. Dr. Ersan BAŞAR

Turkey
ersanbasar@tdf.gov.tr
ORCID: 0000-0002-1458-4102
Konular: Deniz Ulaştırma Mühendisliği,Oşinografi,Spor Bilimleri
Kurum: Karadeniz Technical University

Sercan EROL

Turkey
sercanerol@tdf.gov.tr
Konular: Spor Bilimleri

Doç. Dr. Emrah AYKORA

Turkey
emrah.aykora@comu.edu.tr
Konular: Spor Bilimleri
Kurum: Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat Eray KORKMAZ

Turkey
murateray@korkmaz.me
Konular: MEMS ve Mikrosistem Teknolojileri,Makine Mühendisliği,Kontrol Teorisi ve Uygulamaları,Makine Teorisi ve Dinamiği,Mekatronik,Robotik,Yapay Öğrenme,Yapay Zeka
Kurum: Samsun Üniversitesi

Türkçe Dil Editörü

İngilizce Dil Editörü


Öğretim Görevlisi Hüseyin Kürşat DURMAZ

Turkey
hkursat85@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-7788-4308
Konular: İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK
Bağlantılar

TDF Türkiye Dağcılık Federasyonu

UIAA Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu

IFSC Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu

ISMF Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu

BMU Balkan Dağcılar Birliği