Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Kuruluşundan Doğu-Batı Olarak İkiye Ayrıldığı M.S. 395’e Kadar Roma’da Spor, Oyunlar ve Gösteriler

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 35 - 45, 20.12.2019
https://doi.org/10.36415/dagcilik.647907

Öz

Bu çalışmada
Roma’nın kurulmasından Doğu-Batı olarak ikiye ayrıldığı M.S. 395’e kadar geçen
sürede Roma’da spor, oyunlar, yarışmalar ve gösteriler hakkında ilgili
literatür sunulmaya çalışılmıştır. Konu ile ilgili çeşitli kaynaklara ulaşılıp;
Etrüsk ile Yunan spor ve kültürünün Roma’ya olan etkileri, Roma sporunun özgün
yanları, düzenli tekrarlanan oyun ve gösteriler, kadınların spor ve oyunlardaki
yeri, spor ve oyunların içerikleri, spor ve oyunların yapıldığı belli başlı
mekanlar, Hristiyanlığın oyunlar ve gösteriler üzerindeki etkisi gibi konular
açıklanmaya çalışılmıştır.Roma’da
oyunlar ve eğlenceler yöneticilerin her zaman titizlikle ve düzenli yerine
getirdikleri birer etkinlik olmuşlardır. Siyasi yönden halkı idare etmenin bir
aracı olarak kullanılmışlardır. Diğer antik uygarlıklar gibi Roma’daki sportif
uygulamalar, oyunlar ve gösterilerde de yoğun bir dini ve mitolojik etki
hissedilmektedir. Roma sporu ve oyunları farklı kültürlerden etkilense de
kendine has özelliklerini korumuştur. Spor ve oyunlar Roma’da aileden sosyal
hayata kadar pek çok alanda etkili olmuştur.

Kaynakça

 • Akıncı, A. Y. (2018). Eskiçağlarda Atletler (Sporcular): Eğitim, Antrenman, Beslenme ve Sporcu Yetiştirme Geleneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Barrow, R. H. (2006). Romalılar. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Crowther, N. B. (2007). Sport in Ancient Times. Westport: Praeger Publishers.
 • Deighton, H.J. (1999). Eski Roma Yaşantısında Bir Gün. H. K. Ersoy (Çev.). İstanbul: Homer Kitapevi ve Yayıncılık.
 • Dodge, H. (2014). Venues for Spectacle and Sport (other than Amphitheaters) in the Roman World. Paul Christesen ve Donald G. Kyle (Ed.), A Companion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity içinde (s. 561-577). London: John Wiley & Sons, Inc.
 • Epplett, C. (2014). Spectacular Executions in the Roman World. Paul Christesen ve Donald G. Kyle (Ed.), A Companion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity içinde (s. 520-532). London: John Wiley & Sons, Inc.
 • Exercise: History. (1999). Encyclopedia of World Sport içinde (1. Baskı. Cilt 1, s. 121-124). New York: Encyclopedia of World Sport.
 • Golden, M. (2005). Sport in the Ancient World from A to Z. London: Routledge.
 • Kyle, D.G. (2015). Sport and Spectacle in the Ancient World. London: John Wiley & Sons, Inc.
 • Lee, H. M. (2014). Greek Sports in Rome. Paul Christesen ve Donald G. Kyle (Ed.), A Companion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity içinde (s. 533-542). London: John Wiley & Sons, Inc.
 • Mammel, K. (2014). Ancient Critics of Roman Spectacle and Sport. Paul Christesen ve Donald G. Kyle (Ed.), A Companion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity içinde (s. 603-616). London: John Wiley & Sons, Inc.
 • McClelland, J. (2007). Body and Mind. New York: Routledge.
 • Mechikoff, R. A. (2014). A History and Philosophy of Sport and Physical Education: from Ancient Civilizations to the Modern World. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
 • Modernization. (1999). Encyclopedia of World Sport içinde (1. Baskı. Cilt 1, s. 254-256). New York: Encyclopedia of World Sport.
 • Mumford, L. (2007). Tarih Boyunca Kent. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Potter, D. S. (2012). The victor’s Crown: a History of Ancient Sport from Homer to Byzantium. New York: Oxford University Press.
 • Plass, P. (1995). The Game of Death in Ancient Rome: Arena Sport and Political Suicide. Madison: The University of Wisconsin Press.
 • Sweet, W.E. (1987). Sport and Recreation in Ancient Greece. New York: Oxford University Press.
 • Tekin, G. (2017). II. Yüzyıl Müelliflerinden Pausanias’ın “Yunanistan’ın Tasviri” Adlı Eserine Göre Spor ve Spor Mekanları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Women’s Sports: Europe. (1999). Encyclopedia of World Sport içinde (1. Baskı. Cilt 1, s. 442-450). New York: Encyclopedia of World Sport.
 • Yegül, F. T. (2013). Development of Baths and Public Bathing during the Roman Republic. Jane DeRose Evans (Ed.), A Companion to the Archaeology of the Roman Republic içinde (s. 15-32). London: Blackwell Publishing Ltd.
 • Zaleski, J. (2014). Religion and Roman Spectacle. Paul Christesen ve Donald G. Kyle (Ed.), A Companion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity içinde (s. 590-602). London: John Wiley & Sons, Inc.
 • Zhou, Y. (2010). Festivals, Feasts, and Gender Relations in Ancient China and Greece. New York: Cambridge University Press.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme
Yazarlar

Deniz Yıldızturan 0000-0002-5214-6592

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 18 Kasım 2019
Kabul Tarihi 19 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yıldızturan, D. (2019). Kuruluşundan Doğu-Batı Olarak İkiye Ayrıldığı M.S. 395’e Kadar Roma’da Spor, Oyunlar ve Gösteriler. Uluslararası Dağcılık Ve Tırmanış Dergisi, 2(2), 35-45. https://doi.org/10.36415/dagcilik.647907