Cilt: 4 - Sayı: 1, 7.09.2021

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Ersan BAŞAR Karadeniz Technical University 0000-0002-1458-4102
Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Oşinografi, Spor Bilimleri
Spor Bilimleri
Doç. Dr. Emrah AYKORA Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi 0000-0003-1225-9231
Spor Bilimleri
MEMS ve Mikrosistem Teknolojileri, Makine Mühendisliği, Kontrol Teorisi ve Uygulamaları, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekatronik, Robotik, Yapay Öğrenme, Yapay Zeka