Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

11-14 YAŞ PERFORMANS TENİS SPORCULARININ FMS SONUÇLARININ SÜRAT, ÇEVİKLİK, PATLAYICI KUVVET (GÜÇ) VE ESNEKLİK İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 12, 07.09.2021
https://doi.org/10.36415/dagcilik.944484

Öz

Bu araştırmada 11-14 yaş performans tenis sporcularının Fonksiyonel Hareket Analizi (FMS) sonuçlarının sürat, çeviklik, patlayıcı kuvvet (güç) ve esneklik ile karşılaştırılması amacıyla İstanbul’da 11-14 yaş grubundaki 22 (yirmi iki) performans tenis sporcuları gönüllüsü ile çalışılmıştır. FMS kapsamında; derin çömelme, yüksek adımlama, çapraz adımlama, omuz hareketliliği, aktif düz bacak kaldırma, gövde ve rotary stabilitesi testleri uygulanmıştır. FMS testiyle elde edilen skorların toplamıyla katılımcılara esneklik, durarak uzun atlama, 10 m ve 20 m sürat testleri ve t-drill (çeviklik) testi uygulanarak elde edilen verilerin, FMS skorlarına etkisi incelenmiştir.
Çalışmanın istatistiksel analizleri SPSS 22.0 programı ile yapılmıştır. Deneklerin tanımlayıcı istatistikleri olarak minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Shapiro-Wilk ve Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda grup verilerinin normal dağılım göstermediği bulunmuştur. Egzersiz yapan grupların FMS ortalamalarının farkını değerlendirmek için Anova varyans analizi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda; 11-14 yaş grubu performans tenis sporcularının FMS testinin, çeviklik, patlayıcı kuvvet, esneklik ve süratlere olumlu yönde bir etkisi olduğu bulunmuştur.

Kaynakça

 • Bayrakçı, V. (1997). Profesyonel Hentbol, Basketbol ve Voleybol Sporcularının Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bompa, T.O. (2011). Antrenman kuramı ve yöntemi. İknur Keskin, Burcu Tuner, Hatice Küçükgöz, Tanju Bağırgan (Çev.). Ankara. Spor Yayınevi ve Kitabevi.
 • Dinç E. (2015) Profesyonelliğe Aday Sporcularda Özel Egzersiz Planlamasının Total Fms Skorlarına ve Yaralanmalardan Korunmaya Etkisi, Doktora Tezi, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği, İstanbul.
 • Di Cagno, A., Battaglia, C., Giombini, A., Piazza, M. ve diğ. (2013). Time of Day Effects on Motor Coordination and Reactive Strength in Elite Athletes and Untrained Adolescents. Journal of Sports Science Medicine. 12 (1), 182.
 • Gutin, B., Manos, T. and Strong, W. (1992). Defining Health And Fitness: First Step Toward Establishing Children. Fitness Standarts, Research Quarterly For Exercise and Sport. 63(2), 128-132.
 • Günay, M., Cicilioğlu, İ. ve Tamer, K. (2010). Spor fizyolojisi ve performans ölçümü. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Konter, E. (2013). İnsan neden oynar? İzmir: Bassaray Matbaası.
 • Mengütay, S. (2005). Çocuklarda hareket gelişimi ve spor. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Muratlı, S. (1997). Çocuk ve spor. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Özen, G. (2014). 8-10 Yaş Çocuklarda Doğum Ağırlığının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisi.Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi-İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Malatya . Pangrazi R.P. ve Corbin C.B. (2002). Çocuk ve ergenlerde fiziksel uygunluğu etkileyen faktörler, fiziksel aktivitenin sağlığa yararları ve çocuklarda zindeliği. Fitnessgram. Dallas. TX: The Cooper Enstitüsü.
 • Şahin, M. (2006). Beden eğitimi ve spor sözlüğü. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Zorba, E. (1999). Herkes için spor ve fiziksel uygunluk. Ankara: Gsgm Eğitim Dairesi Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bülent DURAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7573-0719
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Eylül 2021
Gönderilme Tarihi 29 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 30 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Duran, B. (2021). 11-14 YAŞ PERFORMANS TENİS SPORCULARININ FMS SONUÇLARININ SÜRAT, ÇEVİKLİK, PATLAYICI KUVVET (GÜÇ) VE ESNEKLİK İLE KARŞILAŞTIRILMASI . Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi , 4 (1) , 1-12 . DOI: 10.36415/dagcilik.944484