Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Aladağlar Milli Parkı Doğal Kaya Tırmanma Duvarları: Cımbar Boğazı (Çamardı/Niğde, Güney Türkiye)

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 1 - 7, 30.07.2023
https://doi.org/10.36415/dagcilik.1307934

Öz

Dağcılık sporunun en önemli alanlarından biri de doğal kaya tırmanışlarıdır. Kaya tırmanışlarında teknik donanım ve eğitimin yanı sıra, tırmanış yapılacak kaya ortamı da çok önemlidir. Çünkü tırmanış güvenliği açısından kayaların litolojik özellikleri, katmanlanma durumu, çatlak ve kırık sistemlerinin varlığı büyük önem taşır. Özellikle kaya tırmanma eğitimi için seçilen ortamlardaki kayalar sağlam, sert ve dayanıklı olmalıdır. Bu tür eğitimlerin verildiği ortamlardaki gevşek ve kırılgan kayalar hem tırmanma ekipmanının zarar görmesine ve hem de kaya düşmesine neden olabileceği için her zaman risklidir. Cımbar Boğazı kaya tırmanma duvarının litolojik ve yapısal özellikleri, duvarın eğimi ve yüksekliği dikkate alındığında eğitim için güvenli bir doğal kaya duvarı özelliği taşıdığı görülmektedir.

Destekleyen Kurum

TDF

Proje Numarası

-

Teşekkür

Bu çalışmanın gerçekleşmesini teşvik eden başta TDF Başkanı Prof.Dr. Ersan Başar ile Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Sercan Erol’a ve TDF Mümtaz Çankaya Dağ Evi yönetimine yaptıkları katkı ve destekler için teşekkür ederim.

Kaynakça

  • Akkuş, A. (2007). Jeomorfolojiye Giriş, Eğitim Yayınevi, 194 s.
  • Huggett, R.J. (2007). Fundamentals of Geomorphology, Routledge, Taylor&Francis, 458 s., Londra
  • Lutgens, F.K, Tarbuck, E.J., Tasa,D. (2013). Genel Jeoloji :Temel Kavramlar (Çeviri Ed. C. Helvacı), Nobel Yayınevi No: 531, 547 s.
  • Şenel, M. (Ed.),(2002). 1/500.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Adana Paftası, MTA Yayını, Ankara.
  • Tekeli, O. (1981). Toroslarda, Aladağların Yapısal Evrimi, TJK Bülteni, C. 23, s.11-14.
  • Yetiş, C. (1987). Çamardi (Niğde) alanındaki Oligosen-Miyosen yaşlı akarsu göl çökellerinin fasiyes ve ortamsal nitelikleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, C.30, s.1-8.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bölgesel Coğrafya
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sadettin Korkmaz 0000-0002-8495-5028

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2023
Gönderilme Tarihi 31 Mayıs 2023
Kabul Tarihi 13 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Korkmaz, S. (2023). Aladağlar Milli Parkı Doğal Kaya Tırmanma Duvarları: Cımbar Boğazı (Çamardı/Niğde, Güney Türkiye). Uluslararası Dağcılık Ve Tırmanış Dergisi, 6(1), 1-7. https://doi.org/10.36415/dagcilik.1307934