Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Spor Tırmanış Branşı: Son On Yılın Araştırmalarının İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 60 - 68, 31.12.2023
https://doi.org/10.36415/dagcilik.1392790

Öz

Bu çalışmanın amacı spor tırmanış branşı hakkında son on yılda yapılan çalışmaların derlemesini yaparak spor tırmanışı branşının görünürlüğünü arttırmaktır. Bu bağlamda branşın antrenörlerine, beden eğitimi öğretmenlerine ve sporcularına kaynak oluşturmak ayrı bir amaçtır. Çalışmaların yurtdışı özelinde ağırlıklı olarak sakatlık ve rehabilitasyon üzerine yapılması ve sayısının da oldukça fazla olması genel bir engel olarak görülmüştür. Olimpik bir branş olarak ülkemizde gelişmekte olduğu düşünüldüğünde daha çok antrenman modelleriyle, çocuklarla ve engellilerle olası katkılarıyla ilgili çalışmaların yapılması en büyük hedefimiz olmalıdır.

Kaynakça

 • Aras, D., & Akalan, C. (2015). Sport climbing as a means to improve health-related physical fitness parameters. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 56(11), 1304-1310.
 • Aras, D., Bıldırcın, C. Ç., Güler, Ö., Gülü, M., & Akça, F. (2019). Spor Tırmanış Yetenek Seçimi̇ Test Bataryası Örneği̇. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 41-52.
 • Aras, D., Kitano, K., Phipps, A. M., Enyart, M. R., Akça, F., Koceja, D. M., & Ewert, A. W. (2018). The comparison of postural balance level between advanced sport climbers and sedentary adults. International Journal of Applied Exercise Physiology, 7(3), 1-9.
 • Asakawa, D., & Sakamoto, M. (2019). Retrospective survey of sport climbing injuries and self-care in the Gunma prefecture. Journal of physical therapy science, 31(4), 332-335.
 • Aykora, E. (2018). The Influence of Indoor (Artificial) Wall Climbing On Individual Adjustment of Sedentary Adolescents. Social Sciences Researches in the Globalizing World, 937.
 • Aykora, E. (2019). An Analysis over Physical and Physiological Parameters of Elementary School Children Taking Part in a Sport Climbing Exercise, Universal Journal of Educational Research, 7(2), 624-628.
 • Aykora, E. (2022). Spor Tırmanışın Olimpiyat Hikayesi, 1985’den 2020’ye. Spor Bilimleri Alanında Yeni Trendler, Ed.: Doç. Dr. Gökmen Kılınçarslan, Dr. Öğr Üyesi Hayati Arslan, 119-129.
 • Baláš, J., Panáčková, M., Kodejška, J., Cochrane, J. D., & Martin, J. A. (2014). The role of arm position during finger flexor strength measurement in sport climbers. International Journal of Performance Analysis in Sport, 14(2), 345-354.
 • Bergua, P., Montero-Marin, J., Gomez-Bruton, A., & Casajús, J. A. (2021). The finger flexors occlusion threshold in sport-climbers: an exploratory study on its indirect approximation. European Journal of Sport Science, 21(9), 1234-1242.
 • Chmielewska, A., & Regulska-Ilow, B. (2022). Evaluation of Supplement Use in Sport Climbers at Different Climbing Levels. Nutrients, 15(1), 100.
 • Chmielewska, A., & Regulska-Ilow, B. (2023). The Evaluation of Energy Availability and Dietary Nutrient Intake of Sport Climbers at Different Climbing Levels. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(6), 5176.
 • Cobos-Moreno, P., Astasio-Picado, Á., & Gómez-Martín, B. (2022). Epidemiological study of foot injuries in the practice of sport climbing. International journal of environmental research and public health, 19(7), 4302.
 • Demirelli, M. M., & Öktem, T. (2023). Sekiz haftalık spor tırmanışı eğitiminin kaygı, mutluluk ve çeşitli motorik değişkenler üzerine etkisi. The Online Journal of Recreation and Sports, 12(3), 394-407.
 • Dereceli, Ç. (2021). Examining the Effects of Core Training Applied on Sport Climbers from Primary Schools. The Online Journal of Recreation and Sports, 10(3), 46-53.
 • Draga, P., Ozimek, M., Krawczyk, M., Rokowski, R., Nowakowska, M., Ochwat, P., ... & Stanula, A. (2020). Importance and diagnosis of flexibility preparation of male sport climbers. International journal of environmental research and public health, 17(7), 2512.
 • Grønhaug, G., & Norberg, M. (2016). First overview on chronic injuries in sport climbing: proposal for a change in reporting of injuries in climbing. BMJ open sport & exercise medicine, 2(1), e000083.
 • Gürer, B., & Duman, A. (2022). Düzenli Yapılan Spor Tırmanışın Üst Ekstremite Kuvvetine Etkisi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 92-104.
 • Gürer, B., & Kural, B. (2023). Push and Pull Motivations of Sport Climbers Within the Scope of Outdoor and Adventure Tourism. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 1-20.
 • Gürer, B., & Kılıç, H. İ. (2022). Spor Tırmanışta Rota Zorluğunun Zihinsel Dayanıklılık ve Kaygı Düzeyi Üzerine Etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 327-343.
 • IFSC (İnternet erişim tarihi 01.11.2023). https://www.ifsc-climbing.org/index.php/about-us
 • Jolk, C., Dalgas, U., Osada, N., Platen, P., & Marziniak, M. (2015). Effects of sports climbing on muscle performance and balance for patients with multiple sclerosis: A case series. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 22(8), 371-376.
 • Jones, G., Schöffl, V., & Johnson, M. I. (2018). Incidence, diagnosis, and management of injury in sport climbing and bouldering: a critical review. Current sports medicine reports, 17(11), 396-401.
 • Kompán, J., Svidroňová, M. M., & Maslen, M. (2021). Climbing literacy project for children and youth: a utility analysis. Journal of Physical Education and Sport, 21, 2074-2080.
 • Lutter, C., Tischer, T., Cooper, C., Frank, L., Hotfiel, T., Lenz, R., & Schöffl, V. (2020). Trauma Mechanisms of Acute Knee injuries in Bouldering and Sport Climbing. Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 8(5_suppl4), 2325967120S00317.
 • Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Prisma Group. (2010). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. International journal of surgery, 8(5), 336-341.
 • Ozimek, M., Staszkiewicz, R., Rokowski, R., & Stanula, A. (2016). Analysis of tests evaluating sport climbers’ strength and isometric endurance. Journal of human kinetics, 53, 249.
 • Özen, G. (2014). Rekreatif Etkinlik Olarak Tırmanış Çalışmasının Ergenlerin Denetim Odağı Üzerine Etkisi. International Journal of Sport Culture and Science, 2(Special Issue 1), 350-360.
 • Özen, G. (2015). Serbest zaman etkinliği olarak yapay duvar tırmanışının çocukların problem çözme becerisi üzerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(2), 221-236.
 • Schellhammer, F., Boberg, A., Schwarz, T., Riel, K. A., & Vantorre, A. (2017, February). Finger injuries in sport climbing. In Seminars in Musculoskeletal Radiology (Vol. 21, No. S 01, p. A010). Georg Thieme Verlag KG.
 • Steimer, J., & Weissert, R. (2017). Effects of sport climbing on multiple sclerosis. Frontiers in physiology, 8, 1021.
 • Vujić, S., Mirkov, D., Dikić, N., Küpper, T., Totić, S., Đoković, A., ... & Manovski, K. (2021). Anthropometric, strength, endurance and flexibility characteristics of male elite ice climbers and sport climbers. Deutsche Zeitschrift fur Sportmedizin, 72(2), 75-80.
 • Yetim, A. (2000). Sporun sosyal görünümü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 63-72.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Antrenman
Bölüm Derleme
Yazarlar

Metin Köse 0009-0003-7101-8769

Ömer Faruk Çelik 0009-0006-3207-5033

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 18 Kasım 2023
Kabul Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Köse, M., & Çelik, Ö. F. (2023). Spor Tırmanış Branşı: Son On Yılın Araştırmalarının İncelenmesi. Uluslararası Dağcılık Ve Tırmanış Dergisi, 6(2), 60-68. https://doi.org/10.36415/dagcilik.1392790